Ansökningsformulär
Välkommen till Frivilligcentralen, Jönköpings kommun.
Portalen är vårt viktigaste verktyg för rekrytering och bemanning av frivilligarbetare/volontärer till uppdrag och arrangemang inom kommunen.

De uppgifter som du registrerar i ansökningsformuläret kommer inte användas för annat än planering och genomförande av uppdragen.

Alla uppdrag bygger på ideellt arbete och är oavlönade.

Vill du veta mer om vad det innebär att jobba som frivilligarbetare hittar du information på kommunens hemsida www.jonkoping.se/frivilligcentralen
Personuppgifter Bakgrund Grupper Bekräfta Kvitto
För att kunna bli frivilligarbetare/volontär måste du ha fyllt 18 år.
Var noga med att den kontaktinfo som du anger är korrekt. För att vi ska kunna kontakta dig är det speciellt viktigt att e-postadressen riktig.
Personuppgifter
Kontaktinfo: